BUCSSA EBOARD HISTORY

BUCSSA EBOARD HISTORY

往届BUCSSA Eboard成员介绍以及历史。

 
 
 
 

OUR HISTORY

BUCSSA was founded in 1994. It is a nonprofit organization of Chinese students and scholars who are currently studying or working at Boston University. In addition to promote academic and cultural exchange with other communities of different cultures, the ultimate goal of BU CSSA is to enhance the communication, interaction, understanding and friendship in the BU Chinese community.

During the past few years, a lot of efforts have been put in by former CSSA board members in order to do better job and provide better service. The following people are worthy mentioned due to their great dedication and contribution to the BU Chinese community. They were :

 
2012-13 Guo, Shuang (President); Gu, Lili (VP); Yuan,Haisu (VP)
2011-12 Caroline Tsai(蔡男) Xian Fang(方献) Hao Chen(陈昊) Yaoyubai Xiao(肖瑶雨白) Aojia Li(李奥嘉) Xiaolei Zhou(周晓蕾) Shuang Guo(郭泷) Lijia Jin(金黎佳) Lei Zhao(赵磊) Haisu Yuan(袁海粟) Rui Ma(马瑞) Lu Cheng(程璐) Lili Gu(顾力立) Yinan Cheng(程翊楠) Zheng Fan(范铮)
2010-11 Tianqiang Liu (President); Wei Li (VP); Xiaoxuan Sun (VP); Peng Xu (VP); Leyong Tan (VP); Lei Zhao; Xiang Yu; Xin Li; Shuya Wang; Caroline Tsai; Yiyi Liu; Ke Yan; Yaoyubai Xiao; Haifan Guo
2009-10 Qingqing Cao (President), Jinxiang(Grace) Guo (VP), Li Guo, Dianping Xu, Xiaoxuan Sun, Chenwen Yuan, Wen Tao, Wei Li, Li Zhang, Jane Zhang, Meng Ye, Siyi Yan and Yue Wang
2008-09 Gu, Nan (President); Liu, Jiahui (VP); Song, Jingyi (VP); Wang Yuanfang; Cao, Qingqing; Lin Yingwei; Pu, Yirong; Cai, Tianzi
2007-08 Sun, Ting (President); Huang, Guanrong(VP);Zhao, Manqi; Zhong, Minyi; Lu, Wen; Liu, Jiahui; Liao, Yitao; Leong, Pui Leng; Gu Nan; Chen, Jinghua; Zhang, Jane Yuqian; Cai, Tianzi
2006-07 Lu, Wen (President); Huang, Guanrong (VP);Shoo, Joan; Zhao, Manqi; Zhong, Minyi; Zhang, Jun; Gong, Yingying; Chen, Yin; Luo, Qiong; Luo, Jiayuan
2005-06 Hou, Xiaoshuo(President); Li, Lin(VP); Zhang, Zidong; Zhang, Yunpeng; Shao, Jia; Huang, Guanrong; Dai, Haitao; Gong, Yingying; Fu, Yutao; Luo, Qiong
2004-05 Chen, Lina(President); Qiang, Li(VP); Liu, Qingnan; Wang, Ling; Zhou, Ya; Zhang, Yun; Chen, Zhao; Wang, Kebin etc.
2003-04 Chen, Zhao(president); Hong,Zhenning(VP); Zhuang, Shixin; Li, Mingjiang; Hou, Xiaoshuo etc.
2002-03 Yin, Jun(president); Kang, Hong(VP); Li, Yiping; Zhang, Hui; Hu, Jiannan; Yang, Jiong; Chen, Zhao; Fu, Qinghao; Hong, Zhenning etc.
2001-02 Gang Yu (President), Xuedong Zhang, Luxiang Cao etc.
2000-01 Luxiang Cao (President), Yujie Wang, Yu Zhang, Gang Yu, Xuedong Zhang
1999-00 Qian Xu (President), Li Yong (VP), Xuedong Zhang, Yiling Fang, Gang Yu, Jingqiu Hu
1998-99 Xin Zhou (President) , Shaoqing Peng (VP), Yingtao Zuo, Yi Liu
1997-98 Huajun Liu (President), Zhigang Lai (VP), Ying Yang, Xiangyang Wang, Xiaokang Zhu
1996-97 Xun Lei (President) Jian Jiang (VP), Jian Liu, Lihua Yu, Zhigang Lai
1995-96 Caizhi Zhu, Zhaokui Wan, Wei Zhang, Yue Sheng